• 09121941519
  • 02133311237
  • 07:00-22:00

مربیان ما

  • Home
  • /
  • مربیان ما

سلوا امیری

مربی بدنسازی بانوان

هانیه سپانو

مربی ایروبیک پیشرفته بانوان

فاطمه رسولی

مربی باله بانوان

میترا تفتیشی

مربی پیلاتس بانوان

شادی کیا

مربی trx بانوان

شادی حمیدی

مربی Trx صبح و جامپینگ عصر بانوان

نسیم صباغی

مربی بادی پامپ بانوان

الهه حاج حسن

مربی اسپینینگ بانوان

یاسمن بهادر راد

مربی بادی استرانگ بانوان

شادی خدا رحمی

مربی بدنسازی عصر روزهای فرد بانوان