ایروبیک یکی از ورزش های هوازی است که به ایروبیک بانوان نیز شناخته می شود. آموزش ایروبیک به افراد مختلف باعث سلامت و شادابی جامعه می گردد.

ایروبیک (aerobuc) در انگلیسی به معنای هوازی است. ورزش ایروبیک با حرکات موزون هوازی یکی از روش های تمرینی برای کسب آمادگی جسمانی است و توانایی قلب و عروق و سیستم تنفسی را افزایش می دهد. بطور کلی هر فعالیتی که نیاز بدن به استفاده از اکسیژن را برای مدت قابل توجهی افزایش دهد ایروبیک نام دارد. ایروبیک یکی از ساده ترین ورزش ها و در عین حال کم هزینه ترین ورزش هاست به حدی که افراد می توانند حتی در خانه این ورزش را انجام دهند.

ایروبیک تمرینی هوازی با شدت متوسط و زمان طولانی که با تنظیم ضربان، متابولیسم بدن را بر پایه چربی سوزی تنظیم میکند.