بادی اتک از جمله برنامه های تناسب اندام است که به وسیله شرکتی در نیوزلند به نام لس میلس ایجاد شده است. بادی اتک از جمله کلاس های پر انرژی تناسب اندام برای عضله سازی و استقامت بدن است. همچون دیگر برنامه های لس میلس، کلاس بادی اتک انتظارات شما را برای داشتن اندامی ایده ال فراهم می کند.

علاوه بر این نیاز مبتدیان و ـن هایی که به ورزش خو گرفته اند را هم برطرف می کند. حرکات ورزشی مثل دویدن و جهش با حرکات قدرتی همچون شنا و اسکوات ترکیب شده است که باعث تنظیم توانمندی شما می شود و محدودیت های تان را با تمرینات به چالش می کشد.

تمرین کلاس با ۱۲ آهنگ انجام می شود و معمولا ۵۵ دقیقه از کلاس با آهنگ ها پیش می رود. (از سال ۲۰۱۵ شکل جدید بادی اتک با ۱۱ آهنگ انجام می شود. آهنگی که با آن حرکات را با شدت بالا و آهسته انجام می شود به یک آهنگ بلند تبدیل می شود.

بادی اتک فعالیت بدنی با سیستم تمرینی موازی که همزمان با چربی سوزی موجب فرمدهی میشود. تمرینی استقامتی که رتبه اول کالری سوزی را در جهان به خود اختصاص داده است.