بادی استرانگ یکی از جدیدترین تمرینات گروهی منطبق بر موزیک، شامل حرکات استقامتی با شدت بالا، چربی سوزی و عضله سازی کل بدن در کوتاهترین زمان.

ورزش زومبا استرانگ که با اشتباه بادی استرانگ نیز نامیده می شود به اینگونه است که یک نفر به عنوان سرگروه به انجام حرکات ورزشی می پردازد و نفرات پشت سر او نیز همان حرکات را بصورت منظم انجام می دهند. ریتم این ورزش با آهنگهای مخصوص خود تنظیم می شود. آهنگهای زومبا استرانگ ریتم تندی دارد و می توان گفت آهنگ های مخصوص به خودش را دارد. هرچند می شود با آهنگ های با ریتم تند نیز این ورزش را انجام داد.

زومبا استرانگ روشی تمرینی است که قدرت استقامت را در بدن بدون استفاده از هیچگونه وسیله ای بالا می برد و با شدت بالایی که دارد چربی سوزی عالی دارد و به موازات آن عضله سازی صورت می گیرد.

طراحی خاص آن به گونه ای است که بدن قابلیت تطابق با سیستم هوازی و بی هوازی را پیدا میکند و حرکات بر روی موزیک پیاده می شود و موزیک حرکات را هدایت میکند.