جامپینگ در لغت به معنای بلند و محکم پریدن است که با تشک پرش درجا یا ترامپولین انجام میگیرد و با افزایش ضربان موجب چربی سوزی شده و ضمن به ارمغان آوردن نشاط و شادابی برای شما موجب تقویت سیستم قلبی عروقی و دفع سموم بدن می گردد.

ترامپولین در لغت به معنی بلند و محکم پریدن است و در عام با نام تشک پرش درجا و جامپینگ شناخته میشود. این وسیله از دیرباز در جهت تقویت انعطاف و چالاکی ورزشکاران فعال در زمینه ژیمناستیک مورد استفاده قرار می گرفته است. مخترع این وسیله جور نیسن در سال ۱۹۷۱ با اختراع ترامپولین به عنوان یک وسیله تخصصی در ورزش ژیمناستیک و تشکیل انجمن ترامپولین آمریکا USTA رشته ای جدید در تاریخ ورزش های نوین و سلامتی ایجاد نمود.

مزایای فیزیکی بسیاری با پریدن بر روی ترامپولین ایجاد می شوند که عبارتند از تمرین قلبی عروقی و پریدن بر روی ترامپولین ضربان قلب را افزایش می دهد و تمرین عالی برای قلب، مغز و عضلات بسیار مهم بدن است.

این ورزش برای چربی سوزی نیز بسیار کاربرد دارد.