فیوژن فیتنس ورزش مهیج همراه با ریتم و ضرب آهنگ بالا میباشد که تمام بدن را درگیر میکند و دارای ۶ آیتم میباشد. فیوژن کیک بوکسینگ، فیوژن کرانچ، فیوژن فانکشنال، بوت کمپ، فیوژن ریتمیک.